Zubná ambulancia na ZŠ Bieloruská-oznam

Zubná ambulancia ZŠ Bieloruská 1
Denti s.r.o. 02/455 27 455

Mobil: 0944 449 342

Oznámenie !

Počas uzavretia školy z dôvodu epidemiologických opatrení,

v prípade vážnych bolestivých akútnych stavov budú naši pacienti ošetrovaní na základe dohovoru RKZL BA a VÚC BA

podľa rajonizácie - podľa bydliska - ulice pacienta.

 

Lekára, ktorý má pridelenú vašu ulicu nájdete na internetovej stránke:   www.e-vuc.sk

Najprv lekára telefonicky kontaktujte v čase 8.00 - 11.00

a riaďte sa jeho usmernením.

 

Sledujte médiá. Ak by došlo k ďalším zmenám v poskytovaní zubnolekárskej starostlivosti,

rešpektujte nové pokyny zverejnené SKZL alebo inými štátnymi inštitúciami.

 

Postup vyhľadávania:

1.     Vo vyhľadávači zadajte: www.e-vuc.sk kliknite na Bratislavský kraj

2.     Kliknite na: Kto je môj lekár/zdravotné obvody

3.     Kliknite na:

        Špecializovaná ambulantná zubno-lekárska starostlivosť

4.     Zadajte mesto alebo obec, kde máte trvalý pobyt:

5.     Ak sa zobrazuje príliš veľa výsledkov, upresnite ulicu:

6.     Zobrazí sa Ambulancia zubného lekárstva, Bratislava
        s príslušnými údajmi

V prípade konzultácie stačí napísať na mail: dentibieloruska@gmail.com 

 dentibieloruska@gmail.com

MUDr. Soňa Mamrillová
odborný zástupca

25.3.2020