ZMENA!!! Zimné prázdniny 2020

O Z N A M

Riaditeľka materskej školy Vám touto cestou oznamuje, že v čase zimných prázdnin bude prevádzka materskej školy a elokovaných pracovísk  (v dôsledku COVID – 19) prerušená nasledovne.

Prevádzka prerušená:    

od 21.12.2020 (pondelok)   do 8.1.2021 (piatok)

Nástup detí do MŠ je 11.1.2021 (pondelok).              

 

Mgr. Lenka Hricková

riaditeľka školy