Zmena poplatkov za MŠ

Od 1.1.2019 sa poplatok za MŠ zvyšuje na sumu 20,60€/mesiac a to na základe

zvýšenia životného minima (viď. všeobecne záväzné nariadenie 

Mestskej časti Bratislava Podunajské Biskupice č. 8/2012 zo dňa 11.12.2012)

Mgr. Lenka Hricková - riaditeľka MŠ