Žiadosti o prijatie do MŠ

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020. Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave. Dieťa bude prijaté iba na adaptačný pobyt. 

Akým spôsobom sa budú prihlášky podávať Vás budeme ešte informovať.

https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/ziadosti-o-prijatie-do-ms/