Vyzdvihnutie osobných vecí z MŠ

Milí rodičia,
nakoľko sme opustili MŠ s vedomím, že sa ešte do leta vrátime, nechali ste si veľa osobných vecí v skrinkách detí. Žiaľ situácia sa vyvinula tak, že v tomto školskom roku nebude umožnený nástup detí do MŠ. Preto Vám umožníme vyzdvihnúť si osobné veci z MŠ v dole uvedených časoch.
Predškoláci si okrem osobných vecí môžu vyzdvihnúť 4ks pracovných zošitov. Tieto zošity sú už čiastočne počas šk.roka vypracované. Je potrebné ich len dokončiť, aby ako budúci prváci boli pripravení. 
 
Rodičia z elokovaného pracoviska Podzáhradna 1, ktorí mali zaplatený plavecký kurz v hotovosti, si v tomto čase môžu prevziať peniaze späť za neuskutočnený kurz.
 
 
Otvorené pracoviska na vyzdvihnutie si osobných vecí:
Estónska 3
11.5.2020 od 9:00 do 12:00
12.5.2020 od 9:00 do 12:00
13.5.2020 od 9:00 do 12:00
 
Estónska 7
16.4.2020 od 10:00 do 12:00
17.4.2020 od 13:00 do 15:00
20.4.2020 od 10:00 do 12:00
 
Podzáhradná 1
6.5 2020 od 13:00 až 16:00 
7.5.2020 od 13:00 až 16:00 
 
Mgr. Lenka Hricková
riaditeľka školy