Výsledky nahlasovania dochádzky do MŠ od 16.6. do 7.8.2020

Milí rodičia,

ďakujem všetkým, ktorí ste sa zapojili do hlasovania v online dotazníku v termíne od 16. 6. do 7.8. 2020 a spolu s nami naplánovali prevádzku MŠ počas leta.

 

Výsledok online dotazníka: Nahlásenie dieťaťa na dochádzku do MŠ od 16.júna do 7.augusta 2020.

 • Tí, ktorí prejavili záujem v dotazníku zaslanom 10.6.2020, alebo telefonicky  kontaktovali MŠ v danom termíne budú všetci umiestnení.
 • Dieťa môže navštevovať MŠ podľa rozvrhu naplánovaného zákonným zástupcom  na 8 týždňov prevádzky MŠ (od 16.júna do 7.augusta 2020)
 • Nezabudnite, že 16.jún je utorok a nie pondelok J (Pondelok ideme ešte v starom režime).

 

 • Tí, ktorí nereagovali na dotazník, alebo na oznam našej web stránky, ani telefonicky nekontaktovali MŠ v danom termíne - nebudú umiestnení, nakoľko to považujeme za nezáujem zákonných zástupcov o MŠ v danom termíne.
 • Tí, ktorí už navštevujú MŠ v mesiaci jún a nehlásili sa na dochádzku do MŠ v čase od 16.júna do 7.augusta 2020, nebudú môcť nastúpiť od 16.júna (utorka) do MŠ.

 

Povinnosť pri nástupe priniesť:

 • Vyplnené a podpísané vyhlásenie, aktualizované ministerstvom  link TU alebo na našej web stránke v časti Tlačivá na stiahnutie
 • Náhradné rúško pre dieťa do skrinky.
 • Pyžamo v mikroténovom vrecku označené menom dieťaťa.
 • Náhradné veci na prezlečenie.
 • Detský ruksak.
 • Jeden balík hygienických papierových vreckoviek.

 

Krúžky: Od 16.júna bude prebiehať krúžková činnosť (angličtina, tanečná,...) v normálnom režime.

    (V utorok pozrieť OZNAMY na nástenkách v MŠ – nakoľko niektoré krúžky začínajú už v utorok)

Upozorňujeme všetkých rodičov, že rozhodnutím ministra školstva číslo: 2020/12033:2-A2110 z 28. mája 2020,   MŠ má povinnosť zasielať Sociálnej poisťovni zoznamy detí navštevujúce MŠ v mesiacoch jún, júl a august na účely poskytovania ošetrovného (OČR).

 

Týmto by som sa rada poďakovala všetkým rodičom za spoluprácu pri organizácií prevádzky MŠ v čase „KORONY“.   Prajem Vám a Vašim ratolestiam príjemné prežitie posledných školských dní a slnečné dni prázdninovej pohody.

Mgr. Lenka Hricková
riaditeľka školy