Výskyt COVID u zamestnancov na Podzáhradnej 1

Milí rodičia,

napriek tomu, že naša materská škola má prerušenú prevádzku od 20.12.2020 do 10.01. 2021 Vás chcem informovať, že

vzhľadom na výskyt koronavírusu COVID-19 u viacerých zamestnancov na pracovisku Podzáhradná 1 je potrebné sa podrobiť karanténnym opatreniam:

  • Aktívne monitorujte zdravotný stav u detí a v prípade jeho zhoršenia (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: kašeľ, bolesť hrdla, horúčka, dýchavičnosť) a  v prípade objavenia sa príznakov kontaktujte ošetrujúceho lekára.
  • Zostaňte v domácej izolácii.
  • Zdržte sa sociálnych kontaktov.

Pri nástupe dieťaťa do materskej školy je potrebné priniesť vypísané Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa  . klik na stiahnutie-> TU

 

Veríme, že dodržiavaním všetkých opatrení všetko spolu zvládneme! 

Všetkým prajem príjemné prežitie vianočných sviatkov! 

Mgr. Lenka Hricková
riaditeľka školy