Rodičovské združenie

Školský rok 2017/2018

Predseda:

Simona Mikulášovičová

Hospodárka:

Alena Beňová

Členovia:

Eva Pippová

Simona Mikulašovičová

Ing. Iveta Gallovičová

Mgr. Tatiana Kokošová

Martina Marázová

Veronika Otočková