Rada školy

P.č.

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený /delegovaný/ za

1.

Mgr. Veronika Žiačiková

predseda

Zvolený zástupca rodičov, Estónska 3

2.

Peter Kubov

 

Zvolený zástupca rodičov, Estónska 7

3.

Iveta Vicianová

 

Zvolený zásutpca nepedagog.zamestnan.

4.

Zuzana Nagyová

 

Zvolený zástupca pedagog.zamestnancov

5.

Iveta Janušková

 

Zvolený zástupca pedagog.zamestnancov

6.

Ing. Alexander Chovan

 

Zvolený zástupca rodičov, Podzáhradná 1

7.

Ing. Martina Benkovičová

podpredseda

Zvolený zástupca rodičov, Estónska 3

8.

Boris Boleček       

 

Delegovaný posl. MÚ – Pod. Biskupice

9.

Pavol Kubiš

 

Delegovaný posl. MÚ – Pod.Biskupice

10.

Ing. Roman Lamoš

 

Delegovaný posl. MÚ- Pod.Biskupice

11.  

Boris Vereš

 

Delegovaný posl. MÚ- Pod.Biskupice