Projekty

Ak máte informácie, ako by sa naša škôlka mohla zapojiť do projektov, grantov a rôznych súťaží, dajte nám prosím vedieť. Robíme to pre naše deti. Ďakujeme!

 

Škola podporujúca zdravie

Realizáciou úloh z projektu „Škola podporujúca zdravie“ vytvárame podmienky pre ochranu zdravia detí, vytvárame návyky pohybových aktivít pre osvojenie základných pohybových zručností v spontánnych organizovaných činnostiach.

S medvedíkom NIVEA spoznávame svet

Cieľom celoročného projektu je prispieť k naplneniu vzdelávacích potrieb predškolských detí a podporiť rozvoj ich individuálnych vzdelávacích a osobnostných predpokladov s prihliadnutím na nároky na ich pripravenosť pre začatie školskej dochádzky.

 

Projekt OLOMPIÁDA

Celoročný projekt zameraný na utváranie základov environmentálnej kultúry, kde je zvýraznená potreba separovať odpad a ochraňovať životné prostredie.

 

Projekt "Čisté a bezpečné pieskovisko – centrum detskej hry, tvorivosti a zábavy"

Získaná dotácia cez BSK v sume 8 000€ na obnovu a revitalizáciu detských pieskovísk v celom právnom subjekte.

 

Projekt "Novými dvermi a podlahami k modernizácii našej materskej školy"

Získaná dotácia cez BSK v sume 4000€ na výmenu interiérových dvier a laminatových podláh v MŠ Estónska 7.

 

Projekt "Viac detí, viac radosti  (Naša škôlka- náš kraj)"

Získaná dotácia cez BSK v sume 4 000€ na zariadenie novovybudovanej triedy MŠ Podzáhradná 1 v spolupráci so zriaďovateľom MČ Bratislava – Podunajské Biskupice.

 

Projekt "Otvorme deťom dvere (vstup do škôlky – vstup do sveta vzdelávania a hier)"

Získaná dotácia cez BSK v sume 4 000€ na obnovu hlavného vstupu do budovy MŠ Estónska 3.