Projekt Vráťme vtáky na sídliska

Milí rodičia!

Naša Materská škola Estónska 3 (aj s pracoviskami na Estónskej 7 a Podzáhradnej 1) realizuje projekt "Návrat vtáčikov na sídlisko".

Postupne budeme v areáloch MŠ osádzať kŕmidlá a spolu s deťmi sa budeme celú zimu starať o vtáčiky a prikrmovať ich.

Do projektu chceme zapojiť aj Vás rodičov. Spolu s deťmi doma dotvoríte vtáčiu búdku (maľovaním, lepením prírodnín - fantázií sa medze nekladú) a do 20. januára 2021 ju prinesiete naspäť do MŠ a s prípravou na zavesenie. V MŠ prebehne súťaž o najkrajšiu vtáčiu búdku. Výherca sa môže tešiť na krásne prekvapenie. 

- búdku si rodičia s deťmi adoptujú a počas roka sa budú o ňu aj vtáčence starať. 

- záujemcovia o zapojenie sa do projektu "Adoptuj si svoju búdku" sa môžu prihlásiť u tr.učiteliek, kde dostanú búdku a doma si ju spolu s deťmi dotvoria.

- všetky informácie sa budú zverejňovať a aktualizovať na facebookovej stránke "Vráťme vtáctvo na sídliska"

 

Vtáčiky potrebujú našu pomoc a určite sa nám na jar poďakujú svojim štebotom.

Kolektív materskej školy