Prevádzka MŠ od 8.3.2021 -aktualizácia

Vážení rodičia,

starosta Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice, Mgr. Zoltán Pék v súlade s rozhodnutím ministra školstva  číslo: 2021/10079:2-A1810  rozhodol takto: 

 od 8.3.2021 bude prevádzka materskej školy ,,prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce."

 

Prevádzka MŠ : od 6:30 - 17:00hod

 

Pri nástupe do materskej školy prosím predložte:

 1. Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti  – v prílohe tohto mailu.    
 2. Zákonní zástupcovia, ktorí majú nevyhnutný prezenčný výkon práce vyplnia tlačivo – Príloha 11c  (priniesť vyplnené 8.3.2021 – pondelok ráno). 
 3. Zákonní zástupcovia, ktorí majú iný dôvod vyplnia tlačivo  - Príloha 11a (priniesť vyplnené 8.3.2021 – pondelok ráno).
 4. Tlačivo – Príloha 11b   je len informácia o súhlase so spracovaním osobných údajov, nie je potrebné tlačiť ho ani vypĺňať.  

 

Podmienky vstupu do MŠ:

 • Každý, kto vstúpi do areálu MŠ, musí sa vedieť preukázať negatívnym testom, ktorý nebude starší ako 7 dní (aj starí rodičia).
 • Každý, kto vstúpi do priestorov MŠ musí mať prekryté horné dýchacie cesty.
 • 2ks rúška pre dieťa (dieťa bude musieť mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého dňa). Toto opatrenie sa zavádza z dôvodu ochrany zdravia ostatných detí ako aj zamestnancov školy.
 • Dezinfekcia rúk pri vstupe!!!
 • Absolvovať povinný ranný filter  (meranie teploty,...).
 • Dodržiavať odstupy.
 • Do MŠ vstupuje iba jedna osoba s dieťaťom.

 

Ak sa u Vás alebo vo Vašej rodine vyskytne COVID-19, prosíme, aby ste o tejto skutočnosti bezodkladne informovali riaditeľku MŠ na tel. čísle 0911 977 496 (aj počas víkendu). Je to nevyhnutné na zabezpečenie potrebných opatrení. Ďakujeme!

 

Mgr.Lenka Hricková

riaditeľka školy