Prerušenie prevádzky na všetkých pracoviskách MŠ Estónska 3 od 9.2.2021

Vážení rodičia,
 
oznamujem Vám, že prevádzka MŠ Estónska 3 s jej elokovanými pracoviskami Estónska 7 a Podzáhradná 1 bude od 9.2.2021 (utorok) prerušená!
MŠ Komárovská bola do piatku 5.2. 2021 otvorená pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre. Dnes 8.2.2021 zákonný zástupca jedného z detí, ktoré MŠ Komárovskú navštevovali oznámil svoju pozitivitu na Covid 19 a oznámil príznaky ochorenia aj u svojho dieťaťa. Toto dieťa bolo v kontakte celý týždeň so všetkými deťmi v tejto škôlke. Následne deti z tejto škôlky na Komárovskej sa vrátili do svojich kmeňových MŠ a tried.

Z tohto dôvodu uzatvárame prevádzku všetkých materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Podunajské Biskupice odo dňa 9.2.2021 až do odvolania na základe rozhodnutia zriaďovateľa (rozhodnutie bude zverejnené na našej web stránke).  Týmto krokom chceme zabrániť ďalšiemu možnému prenosu ochorenia medzi deťmi. RUVZ bol kontaktovaný. O ďalšej prevádzke materských škôl vás budeme informovať. 

Tejto situácii sa dalo predísť skorým informovaním riaditeľa materskej školy a ľudí, s ktorými bola pozitívna osoba v kontakte. Preto Vás ešte raz žiadam, ak by sa táto situácia vyskytla v našej materskej škole, aby ste túto skutočnosť bezodkladne (aj v sobotu a nedeľu) oznámili na telefónnom čísle 0911 977 496 alebo na mail lenkahrickova80@gmail.com  

Pri najmenšom podozrení výskytu choroby u dieťaťa či v rodine treba dieťa nechať doma a neohroziť tak celé pracovisko MŠ. Z našej strany urobíme všetko preto, aby boli naše MŠ bezpečným prostredím pre vaše deti, avšak bez spoločného úsilia to nepôjde.

 

S pozdravom

Mgr. Lenka Hricková

riaditeľka školy