POZOR!!! V súvislosti s výskytom COVID-19 u rodinného príslušníka detí navštevujúcich Materskú školu Estónska 3,

POZOR!!! V súvislosti s výskytom COVID-19 u rodinného príslušníka detí navštevujúcich Materskú školu Estónska 3,

 

uverejňujeme nariadenie starostu Mestskej časti Bratislava Podunajské Biskupice.

viď. prílohu

Mgr. Lenka Hricková

 

 

Materská škola Estónska 3, 821 06  Bratislava

Základná škola Bieloruská 1, 821 06 Bratislava

                                             

Váš list číslo                 Naše číslo                                Vybavuje/linka                          Bratislava   
                                   268/6052/2020  PaedDr.Biksadská       13.03.2020

Vec

Nariadenie  zriaďovateľa            pre Materskú školu Estónska 3, 821 06 Bratislava

Nariadenie  zriaďovateľa            pre Základnú školu Bieloruská 1, 821 06 Bratislava

 

Starosta Mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice, Mgr. Zoltán Pék nariaďuje

plniť  karanténne opatrenie u všetkých žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov navštevujúcich tieto školy.

 

V súvislosti s výskytom COVID-19 u rodinného príslušníka detí navštevujúcich

Materskú školu Estónska 3, Bratislava a Základnú školu Bieloruská 1, Bratislava a na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 je potrebné podrobiť sa karanténnym opatreniam:

  • Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu od 13.marca 2020  do 31.marca 2020,
  • Poučenie všetkých žiakov, pedagógov a ostatných zamestnancov.

 

Osoby sú povinné vykonať nasledovné opatrenia:

  1. sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a RÚVZ Bratislava a podrobiť sa odberu biologického materiálu,
  2. zostať v domácej izolácii,
  3. zdržať sa sociálnych kontaktov (všetkých),
  4. necestovať,
  5. zdržať sa pracovnej činnosti s výnimkou práce ,,home office“.

 

 

                                                                                                          Mgr. Zoltán Pék

                                                                                                              starosta