Posun termínu rozhodnutia o prijatí/neprijatí nových detí do MŠ

Na základe rozhodnutia ministera školstva, vedy, výskumu a športu z 5.6.2020 podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje nové termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka.

„Riaditeľ školy rozhodne o prijatí dieťaťa do 20. augusta 2020.“

Z hore uvedeného vyplýva, že termín rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa nebude do 15.júla ale až do 20.augusta 2020.“

 

S pozdravom
Mgr. Lenka Hricková
riaditeľka škola