Poďakovanie zamestnancom materskej školy za dobrovoľníctvo.

Poďakovanie zamestnancom materskej školy za dobrovoľníctvo.

Rada by som sa týmto spôsobom poďakovala mojim kolegyniam (pedagogickým, nepedagogickým zamestnancom a ich rodinným príslušníkom) z našej MŠ Estónska 3 (aj elokovaným pracoviskám Estónska 7 a Podzáhradná 1) za účasť na dobrovoľníckej akcii našej mestskej časti. Akcia bola pod záštitou starostu mestskej časti Mgr. Zoltána Péka, ktorý zaobstaral rúška pre všetkých Biskupičanov. Celý kolektív MŠ sa podieľal na balení a distribúcií týchto rúšok obyvateľom mestskej časti Podunajské Biskupice a to na uliciach: Estónska, Bieloruská, Podunajská a Lotyšská. Spolu 2900 kusov obálok. Hlavne z týchto ulíc pochádzajú deti našej MŠ a tak dúfam, že aj týmto spôsobom si s láskou deti spomenú na pani učiteľky, tety kuchárky a tety upratovačky.

Zvolila som túto formu poďakovania preto, lebo chcem, aby ste vy deti a Vaši rodičia vedeli, kto pomohol Vám priniesť rúška do Vašich domácnosti. Práve pri roznášaní obálok a čítaní poštových schránok sme nachádzali množstvo známych mien a hneď sme si s láskou spomenuli na Vás a Vaše šibalstvá, ktoré nám už veľmi chýbajú.

Posielame pár fotiek, síce s rúškami na tvári, ale verím, že nás spoznáte. :)

Dúfam, že Vám rúška budú slúžiť do skorého konca COVID-19 pandémie.

 

Veľmi sa tešíme na skoré stretnutie.

Mgr. Lenka Hricková