POĎAKOVANIE ZA POSKYTNUTIE GRANTU

Veľmi pekne ďakujeme Nadačnému fondu Adient v Nadácii Pontis za poskytnutie grantu na projekt "Renováciou hracích prvkov v areáli materskej školy k aktívnemu využívaniu voľného času detí", v rámci ktorého sme zakúpili farby a nové lavičky. Poďakovanie patrí i rodičom a zamestnancom materskej školy, ktorí sa zúčastnili dobrovoľníckej brigády a hracie prvky zrenovovali.

Mgr. Miriam Vaverčáková, zástupkyňa materskej školy