Poďakovanie rodičom

Srdečné poďakovanie rodičom!

Pani riaditeľka Materskej školy Mgr. Lenka Hricková vyslovuje srdečné poďakovanie všetkým rodičom, starým rodičom za sponzorstvo, ochotu a spoluprácu počas školského roka 2014/2015

Úprimné poďakovanie patrí všetkým rodinám za pomoc pri zbere starého papiera a plastových fliaš.

Chcem poprosiť tých rodičov, ktorí zistia, že ich meno nedopatrením nie je uvedené v poďakovaní, aby to nahlásili triednej p.učiteľke, nedopatrenie bude odstránené, pretože si veľmi vážime Vašu ochotu, sponzorstvo, spoluprácu a účasť na dianí v MŠ.

Všetkým rodičom patrí
náš obdiv, úcta a veľká vďaka!!