Oznam k pripravovanému otvoreniu materskej školy

Oznam k pripravovanému otvoreniu materskej školy

 

Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu SR sa s účinnosťou od 1. júna 2020 obnovuje prevádzka materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice

 

Online dotazníkom (potrebné vyplniť do 20.mája 2020)  bol zistený väčší záujem zákonných zástupcov o dochádzku detí do materskej školy v mesiaci jún ako sú kapacitné možnosti materskej školy.

Z tohto dôvodu sme pristúpili k výberu detí do MŠ na základe kritérií určených našim zriaďovateľom  - Mestskej časti Podunajské Biskupice a MŠ a to pre deti:

A)

 • zdravotníkov
 • záchranárov
 • hasičov
 • príslušníkov policajného zboru
 • príslušníkov ozbrojených síl
 • pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení
 • nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení

B)

 • ktoré od 1. septembra 2020 začnú plniť povinnú školskú dochádzku v príslušnej základnej škole

C)

 • zo sociálne znevýhodného prostredia

D)

 • rodičov, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku

 

 

 • Uvedené podmienky sa nevzťahujú na dieťa, ktoré môže ostať doma s jedným zákonným zástupcom na základe čerpania materskej/rodičovskej dovolenky.
 • Uvedené podmienky sa nevzťahujú tiež na deti, ktoré majú výnimku v stravovaní (deti zaradené do triedy s poruchami výživy a deti ktoré si na základe odporúčania lekára prinášajú stravu z domu) – tieto deti od 1. júna 2020 nebudú materskú školu navštevovať z hygienicko-epidemiologických dôvodov.
 • V prípade uvoľnenia kapacity budeme oslovovať rodičov, ktorí v online dotazníku prejavili záujem o materskú školu a doteraz im nebolo umožnené umiestniť dieťa do MŠ.
 • Ak budú spĺňať kritéria dve a viac detí na jedno uvoľnené miesto, MŠ pristúpi k losovaniu.

 

----------------------------------------------------------

Prevádzka materskej školy sa bude riadiť opatreniami, rozhodnutiami a usmerneniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úradu verejného zdravotníctva SR a zriaďovateľa.

 

!  Informáciu pre zákonných zástupocov detí o možnosti nastúpenia/nenastúpenia dieťaťa do MŠ v júni budeme zasielať dňa 25.5.2020 mailom, prípadne telefonicky.

 

 

V prípade, ak by Vám informatívny mail nedošiel, môžete sa informovať na 0911 977 496.

 

S pozdravom

Mgr. Lenka Hricková

riaditeľka školy