Oznam k prevádzke MŠ od 8.3.2021

Vážení rodičia,

od 8.3.2021 bude prevádzka materskej školy pre všetky deti.

Umožňujeme každému zákonnému zástupcovi umiestniť dieťa do MŠ. Apelujeme však na Vás, že vzhľadom na stále nepriaznivú epidemiologickú situáciu a na potrebu zníženia mobility, aby ste zvážili túto možnosť. Aby túto možnosť využívali hlavne deti tých zákonných zástupcov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

 

Pri nástupe do materskej školy prosím predložte:

1.       Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a súhlas so spracovaním osobných údajov.

2.       Potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo antigénového testu (k nahliadnutiu).

 

Podmienky vstupu do MŠ:

  • Každý, kto vstúpi do areálu MŠ, musí sa vedieť preukázať negatívnym testom, ktorý nebude starší ako 7 dní (aj starí rodičia).
  • Každý, kto vstúpi do priestorov MŠ musí mať prekryté horné dýchacie cesty.
  • 2ks rúška pre dieťa (dieťa bude musieť mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého dňa). Toto opatrenie sa zavádza z dôvodu ochrany zdravia ostatných detí ako aj zamestnancov školy.
  • Dezinfekcia rúk pri vstupe!!!
  • Absolvovať povinný ranný filter  (meranie teploty,...).
  • Dodržiavať odstupy.
  • Do MŠ vstupuje iba jedná osoba s dieťaťom.
  • Zákonní zástupcovia majú povolený vstup len do vestibulu a šatní.

 

Ak sa u Vás alebo vo Vašej rodine vyskytne COVID-19, prosíme, aby ste o tejto skutočnosti bezodkladne informovali riaditeľku MŠ na tel. čísle 0911 977 496 (aj počas víkendu). Je to nevyhnutné na zabezpečenie potrebných opatrení. Ďakujeme!

Pre aktuálne informácie sledujte  www.estonacik.sk/oznamy .

 

S pozdravom

Mgr. Lenka Hricková

riaditeľka školy