Oznam k prevádzke MŠ od 3.3.2021

Vážení rodičia,

prevádzka materskej školy od 3.3.2021 ostáva nezmenená.  Prosím Vás o sledovanie oznamov, nakoľko sa pravidla k prevádzke MŠ môžu zmeniť na základe nových usmernení ministra školstva alebo zriaďovateľa.

Prevádzka materskej školy je naďalej otvorená pre všetky deti!

Prevádzka MŠ:  6,30 – 17,00 hod         

Predpokladaný počet otvorených tried:

 • Estónska 3 – 3 triedy
 • Estónska 7 – 3 triedy
 • Podzáhradná 1- 5 tried

Podmienky vstupu do MŠ:

 • Každý, kto vstúpi do areálu MŠ, musí sa vedieť preukázať negatívnym testom, ktorý nebude starší ako 7 dní.
 • Každý, kto vstúpi do priestorov MŠ musí mať prekryté horné dýchacie cesty.
 • Potrebné je opäť odovzdať vyplnené tlačivo čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (v prílohe).
 • 2ks rúška pre dieťa (dieťa bude musieť mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého dňa). Toto opatrenie sa zavádza z dôvodu ochrany zdravia ostatných detí ako aj zamestnancov školy.
 • Dezinfekcia rúk pri vstupe!!!
 • Absolvovať povinný ranný filter  (meranie teploty,...).
 • Dodržiavať odstupy.
 • Do MŠ vstupuje iba jedná osoba s dieťaťom.
 • Zákonní zástupcovia majú povolený vstup len do vestibulu a šatní.

 

Ak sa u Vás alebo vo Vašej rodine vyskytne COVID-19, prosíme, aby ste o tejto skutočnosti bezodkladne informovali riaditeľku MŠ na tel. čísle 0911 977 496 (aj počas víkendu). Je to nevyhnutné na zabezpečenie potrebných opatrení. Ďakujeme!

Mgr. Lenka Hricková
riaditeľka školy