Oznam k prevádzke MŠ od 25.janára 2021

Milí rodičia,
prevádzka MŠ od 25.januára po dobu plošného testovania bude v rovnakom režime ako doteraz. Pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu a musia dochádzať do práce v štandardnom mieste výkonu práce je otvorená prevádzka Materskej školy na Komárovskej  ulici. V prípade záujmu prosím vyplňte žiadosť TU a podpísanú ju zašlite na lenkahrickova80@gmail.com. Následne Vám budú zaslané ďalšie pokyny k nástupu dieťaťa (režim prevádzky, platby,....).

Po výsledkoch plošného testovania a po následných usmerneniach Ministerstva školstva a nášho zriaďovateľa Vás prostredníctvom našej web stránky budem informovať o následnej organizácii k otváraniu MŠ.

V pravom hornom rohu je umiestnený oznam ziaďovateľa.

Mgr. Lenka Hricková
riaditeľka