Oznam k prevádzke MŠ od 1.februára 2021

Milí rodičia,

prevádzka materskej školy od 1.2.2021 pokračuje v súčasnom režime.

Pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu a musia dochádzať do práce v štandardnom mieste výkonu práce je otvorená prevádzka Materskej školy na Komárovskej  ulici. V prípade záujmu prosím vyplňte žiadosť TU a podpísanú ju zašlite na lenkahrickova80@gmail.com. Následne Vám budú zaslané ďalšie pokyny k nástupu (režim prevádzky, platby,....).

Mgr. Lenka Hricková
riaditeľka