Oznam k podávaniu žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ

Oznam k podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ

Termín podávania žiadosti pre školský rok 2020/2021 v materských školách je plánovaný

od 15. apríla do 22. apríla 2020. Vzhľadom na to, že vyučovanie v materských školách je

prerušené a v nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie, nemáme ešte informácie a 

usmernenie MŠ SR, či termín zápisu ponechá a zvolí elektronickú formu doručenia prihlášky

alebo sa termín zápisu presunie.

Všetky aktuálne informácie k prijímaniu detí  budeme uverejňovať na našom webe priebežne.

S pozdravom

Mgr. Lenka Hricková

riaditeľka školy

kontakt: skolicka@chello.sk

0911 977 496