OZ Estonáčik

Prečo darovať 2% pre ,,NAŠU" škôlku?

Vážení rodičia a priatelia školy,
dovoľujem si Vás osloviť vo chvíli, keď máme  možnosť sa rozhodnúť, kto dostane 2% z našich minuloročných daní. Obraciam sa preto na Vás, ako rodičov našich detí s prosbou, aby ste tieto finančné prostriedky dali našim-vašim deťom a takto podporili výchovno-vzdelávací proces v našej MŠ.

Prostredníctvom
OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA ,,ESTONÁČIK"
Sídlo Materská škola Estónska 7, 821 06 Bratislava
Identifikačné číslo organizácie ( IČO ): 30853443 .

Finančné prostriedky, ktoré takto aj Vaším pričinením získame, budú použité na skvalitnenie materiálno – technického zabezpečenia v našej MŠ.

Vážení rodičia a priatelia školy, dovoľte mi tiež poďakovať sa Vám za prejavenú dôveru našej MŠ a pomoc deťom, ktorú ste prejavili 2% svojich daní v prospech nášho Občianskeho združenia.

Ďakujem.

S úctou Mgr. Lenka Hricková,
riaditeľka MŠ

Ďalšie informácie ako aj formuláre na poskytnutie 2% z Vašich daní nájdete priamo v MŠ a na našej web stránke www.estonacik.sk v sekcii Tlačivá na stiahnutie.

Prečo darovať 2% pre ,,NAŠU" škôlku?

  • aby ,,NAŠE" darované 2% z ,,NAŠICH" daníostali priamo v Materskej škôlke pre NAŠE deti...
  • prostriedky, ktoré ak nedarujeme, prepadnú štátu, ktorý s nimi naloží tak, že sa k NAŠIM deťom nedostanú...
  • aby NAŠE darované peniaze zostali v našej škôlke a ,,my rodičia" budeme sami rozhodovať o ich využití...