Otvorenie materskej školy od 11.1.2021 pre rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre

Milí rodičia,

nakoľko sa Bratislava nachádza v 4. stupni covid automatu, materská škola sa otvára len pre deti rodičov z „kritickej infraštruktúry“. Náš Zriaďovateľ Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice vyšpecifikoval štyri povolania (zdravotný pracovník, policajt, vojak, hasič) pre ktoré bude otvorená MŠ Komárovská 58 od 11.1.2021 za splnenia ďalších nižšie uvedených kritérií.

 

Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice ako zriaďovateľ :

MŠ Estónska 3 (s elokovanými pracoviskami na Estónskej 7 a Podzáhradnej 1)

Otvára prevádzku (prezenčne) v MŠ Komárovská 58, Bratislava pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre (zástupca kritickej infraštruktúry sa myslí iba: zdravotný pracovník, policajt, vojak, hasič).

Otvorenie prevádzky: MŠ Komárovská 58, Bratislava

Termín prihlásenia: do 7.1. 2021 do 10.00 h

 

Podmienkou prijatia dieťaťa do MŠ je splnenie VŠETKÝCH troch kritérií!!!

Kritériá pri výbere:

  1. Aspoň jeden zo zákonných zástupcov pracuje v kritickej infraštruktúre;
  2. Ani jeden zo zákonných zástupcov nemôže vykonávať prácu z domu (homeoffice);
  3. Partner/partnerka zákonného zástupcu pracujúceho v kritickej infraštruktúre nie je na materskej alebo rodičovskej dovolenke, nie je nezamestnaný/á.  

 

Podmienky na poskytnutie MŠ:

  1. škola sa otvára pri počte minimálne 10 detí a maximálne do 47 detí
  2. vyplnenie žiadosti o prijatie dieťaťa do M
  3. na základe rozhodnutia o prijatí v čase od 11.1. do 24.1. 2021 rodičia uskutočnia: platbu pomerovej časti poplatku za MŠ = 14 eur, platbu  stravného podľa platného VZN

 

Ostatné informácie:

Pedagógovia budú z MŠ Komárovská 58, Bratislava

V MŠ Komárovská bola vykonaná dezinfekcia priestorov

Deti prídu do tried až po vykonaní ranného filtra

Deti musia mať pri sebe min. 2 rúška a veci štandardne ako v kmeňovej MŠ.

 

V prípade záujmu o MŠ Komárovská v čase od 11.1.2021 do 22.1.2021 je potrebné vyplniť žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ  stiahnuť môžete TU.

Vyplnenú žiadosť je potrebné zaslať do 7.1.2021 do 10:00hod na lenkahrickova80@gmail.com

Organizačné pokyny k nástupu dieťaťa do MŠ Komárovská 58 budem zasielať mailom iba tým rodičom, ktorých deti nastúpia do MŠ Komárovská. (cca 8.1.2021)

Mgr. Lenka Hricková
riaditeľka školy