Okienko predškoláka - 7.časť "Až ja budem žiačikom."

Milí rodičia,

tento týždeň sme pre deti vybrali tému Až ja budem žiačikom.

Cieľom jednotlivých vzdelávacích aktivít je zopakovanie a fixácia už získaných vedomostí a poznatkov detí o tvaroch, číslach, farbách a písmenách. V predškolskej edukácii je dôležité, aby dieťa predškolského veku vnímalo a rozlišovalo geometrické útvary, vedelo vymenovať čísla od 1 do 10, tak ako idú za sebou, poznalo základné farby a poznávalo písmená. Cieľom poznávania písmen nie je naučiť dieťa čítať jednotlivé písmená, ale poznávať  a rozlišovať písmená veľkej tlačenej abecedy. Výsledkom by mala byť  schopnosť dieťaťa napísať vlastné meno veľkými tlačenými písmenami.

Vzdelávacie aktivity „Až ja budem žiačikom“ TU

Pracovný list na poznávanie písmen „Vieš ako sa volá?“ TU

Pripravili sme pre vás i zdravotné cvičenie na tento týždeň. TU

Veríme, že nezabúdate na plnenie úloh v pracovných zošitoch predškolákov - Rozvoj poznania, Jazyková výchova, Grafomotorika a Matematické predstavy, ktoré rozvíjajú základy poznávania, slovnú zásobu, jemnú motoriku, základy myslenia a čísla a jednoduché operácie s nimi. Odporúčame, aby dieťa vypracovalo každý deň jeden pracovný list.

Veríme, že vám naša týždenná príprava pomôže a prajeme vám veľa zábavy a príjemných zážitkov pri rozvíjaní vašich detí. J

Kolektív MŠ