Okienko predškoláka - 5.časť "Orientácia v čase"

Milí rodičia,

        po týždni sa vraciame k Orientácii v čase, ktorý je, ako sme už spomínali, jeden  z najnáročnejších obsahov v predprimárnom vzdelávaní.

Pri nástupe do školy by malo  byť vaše dieťa  schopné vnímať čas  v širších časových súvislostiach.  Úvahy o budúcnosti sú náročnejšie ako orientácia v minulosti, lebo vyžadujú skúsenosti s priebehom udalostí a aj so schopnosťou predstaviť si, ako môže dianie prebiehať. Zmysel pre čas Vaše dieťa  nadobúda postupne počas života, najmä vďaka udalostiam, ktoré sa dejú okolo neho. Postupne si samé začne  životné udalosti spájať s časovými označeniami. 6 - ročné dieťa by malo vedieť koľko má rokov, poznať ročné obdobie, príp. aj mesiac svojho narodenia. Tiež by sa malo vedieť orientovať  na elementárnej úrovni v časových vzťahoch dňa, týždňa, mesiaca a roka.

        Podporiť časové vnímanie u detí a rozvíjať orientáciu v čase veku primeraným spôsobom  Vám pomôžu aj nami ponúkané aktivity TU.

        Plnenie úloh v pracovných zošitoch predškolákov - Rozvoj poznania, Jazyková výchova, Grafomotorika a Matematické predstavy rozvíjajú základy poznávania, slovnú zásobu, jemnú motoriku, základy myslenia a čísla a jednoduché operácie s nimi. Odporúčame každý deň vypracovať jeden pracovný list.

Veríme, že Vám naša týždenná príprava pomôže a prajeme vám veľa zábavy a príjemných zážitkov pri rozvíjaní vašich detí. :)

Kolektív MŠ