Okienko predškoláka - 1.časť "Ja a moja rodina"

Milí rodičia,
toto okienko sme sa rozhodli venovať predovšetkým predškolákom. Všetky edukačné aktivity, ktoré budeme postupne zverejňovať nie sú povinné, sú len motivačnou pomôckou počas tejto mimoriadnej situácie. Každý týždeň sa budeme venovať jednej téme, takže všetky aktivity budú tematický súvisieť.
Prvá téma, ktorej sa budeme venovať je téma „Ja a moja rodina“.
Téma je široká a ak aj neprejdete všetko, nebojte sa, témy sa prelínajú a určite sa budeme k nej vracať a jednotlivé časti opakovať. Deti musia veľa kresliť, maľovať celé postavy, seba a svojej rodiny. Pri skúškach školskej zrelosti je jedným z hlavných kritérií nakresliť správne postavu zo všetkými časťami tela (viď nižšie v texte).

Na zbierke aktivít pre predškolákov sa bude podieľať celý pedagogický zbor.

Ešte skôr ako začneme si pripomeňme, čo všetko ma dieťa zvládnuť pred nástupom do školy a potom môžeme začať!

Čo má vedieť dieťa, pred vstupom do školy

 • Poznať svoje meno, priezvisko, mená členov rodiny
 • Vedieť pozdraviť, poprosiť, poďakovať
 • Vedieť jesť s príborom
 • Samostatne sa obliecť, vyzliecť
 • Zaviazať šnúrky na topánkach, zapnúť gombíky
 • Samostatne používať WC, s následnou sebaobsluhou
 • Umývať si ruky po použití WC, po príchode z ihriska
 • Čistiť si zuby
 • Vedieť sa vysmrkať
 • Orientovať sa v okolí domu a v okolí školy
 • Vedieť pomenovať bežné predmety a ich vlastnosti
 • Poznať geometrické tvary
 • Poznať základné a rozlišovať doplnkové farby
 • Vedieť pomenovať niektoré kvety, stromy, zeleninu, ovocie, zvieratá
 • Vedieť znaky ročných období
 • Vedieť vymenovať dni v týždni
 • Vedieť rozpoznávať časti dňa (ráno, na obed, večer)
 • Poznať a pomenovať časti ľudského tela
 • Vedieť vymenovať zdravé a nezdravé potraviny
 • Poznať pravidlá cestnej premávky(semafór, dopravné značky)
 • Vedieť správne držať ceruzku
 • Vedieť pomenovať pravú a ľavú stranu
 • Vedieť strihať podľa predkreslenej línie
 • Vedieť kresliť rovnú čiaru, vlnovky, osmičky
 • Vedieť nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi
 • Vedieť rozprávať obsah krátkej rozprávky
 • Vedieť počítať do desať
 • Vedieť rozlišovať čo je menej a čo viac
 • Vedieť priradiť počet predmetov k číslu
 • Orientovať sa v priestore (vpredu, vzadu, hore, dole, pod, nad...)
 • Skákať na jednej nohe
 • Vedieť chytať a hádzať loptu
 • Vedieť spolupracovať, podeliť sa

 

Naďalej je však potrebné, rozvíjať nasledovné činnosti:

Sebaobslužné činnosti (obliekanie, obúvanie, zapínanie gombíkov, šnurovanie topánok, správne jedenie lyžicou, staršie deti príborom)
Strihanie podľa veku:
              3 - 4 r.   -   zastrihávanie papiera (tráva, strapce...)
trhanie papiera, krčenie krepového papiera(kvietky na kríkoch, stromoch...)
              4 – 5 r.   -  strihanie, vystrihovanie obrázkov
              5 – 6 r.   -  presné vystrihovanie po danej línií
lepenie rozstrihaných častí obrázkov
vyfarbovanie obrázkov po danej línií
kreslenie postavy
              3 - 4 r. hlavonožec
              4 – 5 r. postava
              5 – 6 r. postava + detaily ( oči, uši, nos, prsty...)
5 -6 r. akú hlásku počujú na začiatku a konci slova
orientácia vpravo – vľavo
4 -5 r. akú hlásku počujú na začiatku slov

 

AKTIVITY PRE PREDŠKOLÁKOV – TÉMA „JA A MOJA RODINA“

v pravo hore sú v pdf ďalšie aktivity.

Veľa radosti pri riešení úloh praje kolektív MŠ.