Odporúčanie pri adaptácii dieťaťa v MŠ

Zopár rád, ktoré pomáhajú pri adaptácii dieťaťa v novom prostredí:

  • absolvovať projekt „Stretnutia v škôlke"
  • pol roka pred nástupom do materskej školy poskytnúť dieťaťu skúsenosť s odlúčením od rodičov, spočiatku na krátku dobu, neskôr aj na viac hodín
  • proces zaradenia sa do novej sociálnej skupiny, vychádzajúc z našich skúseností, uľahčuje krátke ranné lúčenie
  • prepájať domáce hry s dieťaťom na prostredie materskej školy
  • rozhovory s triednou učiteľkou viesť hlavne v období privykania si na škôlku v   popoludňajších hodinách – vo veciach organizačných. Ak ide o rozhovor o dieťati, odporúča sa dohodnúť si s učiteľkou rozhovor mimo prítomnosti dieťaťa.

A záverom... V posledných rokoch sa deti adaptujú v prostredí materskej školy veľmi dobre, ťažšie je to s adaptáciou rodičov...

Dajte deťom pocítiť, že ste na ne hrdí, že ho veľmi ľúbite a pobyt medzi kamarátmi je tá najúžasnejšia vec. Strach vo vašich červených očiach mu istotu nedodajú. Akékoľvek otázky a obavy riešte otvorenou komunikáciou a učiteľkami. Veľa šťastia!