Odklad povinnej školskej dochádzky

Upozorňujeme rodičov predškolákov, ktorí sú rozhodnutí o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, aby vypísali tlačivo "Žiadosť o predĺženie dochádzky z dôvodu OŠD".

Tlačivo na stiahnutie: TU.

Tlačivo je potrebné doručiť do 30.mája 2020 mailom na skolicka@chello.sk , alebo poštou na adresu materskej školy.

POZOR!  Ak do daného termínu nebude doručená Žiadosť o predĺženie dochádzky z dôvodu OŠD, dieťaťu automaticky zaniká miesto v materskej škole na školský rok 2020/21 a na jeho miesto bude prijaté nové dieťa.

Mgr. Lenka Hricková
riaditeľka školy
0911 977 496
skolicka@chello.sk