Nová webová stránka + prevádzka MŠ od 12.4.2021

Vážení rodičia.

Oznamujeme vám, že máme novú webovú stránku klik na -> https://msestonska.edupage.org/

Všetky nové informácie nájdete v sekcii NOVINKY.   Je tam aj zverejnený oznam k prevádzke MŠ od 12.4.2021

Na stránke sa zatiaľ len pracuje a všetky potrebné informácie budeme postupne dopĺňať.

 

Mgr. Lenka Hricková