Nahlasovanie dochádzky do MŠ od 16.6. do 7.8.2020 1.časť

Milí rodičia,

Rozhodnutím ministra školstva z 9.6.2020 sa rušia obmedzenia prevádzky materskej školy (odkaz na rozhodnutie).

POZOR! Zmeny platia od 16.júna (utorok)! Nie od pondelka J

Kto neobdržal mailom dotazník, prosím kontaktujte ma telefonicky na tel.: 0911 977 496

Termín telefonického nahlasovania detí na letný režim je do 12.júna do 13:00

Informácia je nevyhnutná k tomu, aby sme vedeli,  či kapacita MŠ dokáže uspokojiť Váš záujem, nakoľko personálne možnosti MŠ neumožňujú otvoriť všetky triedy.

Ak bude záujem o MŠ väčší ako dovoľuje kapacita, pristúpime k výberu detí podľa kritérií   (KRITÉRIA).

 

Zmeny od 15.júna

 • zvýšená kapacita z 15 detí na max.počet danej triedy
 • predĺženie prevádzky MŠ od 7:00 do 17:00
 • Príchod do MŠ:        7:00 –  8:00 hod
 • Odchod z MŠ:          12:00 – 12:15 hod (v čase obeda)
 • Odchod z MŠ           15:00 – 17:00 hod 
 • Budú vytvorené nové skupiny detí (na vstupe do budovy budú nové menné zoznamy detí).
 • Ostatné zmeny a usmernenia k prevádzke si pozrite (USMERNENIE).

 

 

Poplatky za MŠ od 1.júna do 7.augusta 2020:

 • Réžia za MŠ (30€/mesiac)
  • Jún - detí, ktoré nastúpia aspoň na jeden deň od 16.júna budú hradiť za jún pomernú časť (polovicu júna).
  • Júl – deti, ktoré nastúpia (nezáleží na počte dní) budú hradiť plnú sumu 30€
  • August - detí, ktoré nastúpia  aspoň na jeden deň budú hradiť pomernú časť (1týždeň)
 • Strava + réžia za stravu (10€)
  • Poplatok za stravu sa vypočíta za odstravované dni dieťaťa.
  • Mesačná réžia za stravu sa platí:
   • za jún   – 10€   (už pri jednom odstravovanom dni)
   • júl          – 10€   (už pri jednom odstravovanom dni)
   • august – 10€   (už pri jednom odstravovanom dni)

 

 

Uzatvorenie prevádzky MŠ

 • prevádzka MŠ bude v celom právnom subjekte MŠ Estónska 3 s elokovanými pracoviskami na Estónskej 7 a Podzáhradnej 1 ZATVORENÁ od 10.8. do 1.9.2020.
 • nástup do MŠ v novom školskom roku bude 2.9.2020 (streda).
 

Mgr. Lenka Hricková

riaditeľka školy