MATERIÁL PRE RODIČOV NA PRÁCU A ZABAVENIE SA S DEŤMI DOMA III.ČASŤ

"Milí rodičia.

V tejto časti posielame iba jeden vzdelávací link, ale za linkom sa nachádza celý výchovno-vzdelávací obsah vyplývajúci zo Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy. To znamená, že obsahuje všetky témy, ktoré my, ako učiteľky, sme povinné s deťmi počas školského roka prebrať. Každá táto téma obsahuje metodický list, kde je presne vysvetlené, ako s deťmi postupovať, ako ich motivovať, ako sa ich pýtať na danú tému. Bez jeho prečítania nebude môcť využiť naplno túto fantastickú multimediálnu pomôcku!

Každá téma obsahuje tiež pracovný list, ktorý odporúčame vypracovať dieťatkom na záver. Slúži na overenie vedomosti dieťaťa, ako tú tému spracovalo a pochopilo.

Samozrejme od začiatku školského roka máme množstvo tém už prebratých, o ktorých Vám Vaše ratolesti radi porozprávajú. :-)

Veľa zábavy a nových poznatkov praje kolektív MŠ"

Priamy odkaz na úlohyhttps://viki.iedu.sk/resources/browser/verejne/eyc