MATERIÁL PRE RODIČOV NA PRÁCU A ZABAVENIE SA S DEŤMI DOMA II.ČASŤ

"Milí rodičia.

Pripomíname sa opäť s pani učiteľkami materskej školy a zasielame Vám ďalšiu časť aktivít z nášho školského výchovno-vzdelávacieho programu "Zvedavé deti".  Pani učiteľky sú veľmi aktívne a posielajú cvičenia pre Vaše detičky vo veľkých množstvách. Pridali sme aj hry. Vyberáme z nich postupne z každej oblasti kúsok. Pripomíname rodičom, že sústredená aktivita detí v predškolskom veku je od 10 do 25 minút.

Takže veľkú trpezlivosť a zábavu v kruhu rodiny.

Praje kolektív MŠ"