MATERIÁL PRE RODIČOV NA PRÁCU A ZABAVENIE SA S DEŤMI DOMA

 

"Milí rodičia.

Pani učiteľky materskej školy pripravili pre Vás a vaše detičky materiál a aktivity na voľné chvíle počas korona prázdnin J. Snažili sme sa podchytiť každú vzdelávaciu oblasť, ktorá je súčasťou školského výchovno-vzdelávacieho programu "Zvedavé deti". Máte možnosť nahliadnuť do aktivít každodenného života v materskej škole. Pevne verím, že spolu s nami sa Vám podarí prekonať tieto karanténne dni. 

Materiály budeme priebežne dopĺňať o nové aktivity.

Ak máte možnosť materiál si vytlačte a spolu s detičkami vypracujte.

Kolektív MŠ"

 
Kliknite na odkaz: