Letný režim júl - august

 • Prevádzka Materskej školy Estónska 3 s elokovanými pracoviskami na Estónskej 7 a Podzáhradnej 1 bude v čase letných prázdnin otvorená od 1. júla do  7.augusta 2020.
 • Podmienky prevádzky budú totožné s júnovou prevádzkou.
  • v prevádzke budú všetky 3 pracoviská  (Estónska 3, Estónska 7 a Podzáhradna 1)
  • počet detí v skupine 15 (tak ako v júni)
  • prednostne budú môcť navštevovať MŠ deti, ktoré navštevovali MŠ už v júni.
  • online dotazníkom v priebehu mesiaca jún budeme zisťovať záujem detí o MŠ na mesiac júl/august. Z týchto detí budeme dopĺňať voľné kapacity v MŠ na mesiac júl/august.
  • Predškoláci môžu navštevovať škôlku aj v mesiaci júl/august bez obmedzenia.
  • Denná prevádzka MŠ  bude od 7:30  do 16:30
  • Prevádzka MŠ bude prebiehať za podmienok: http://www.estonacik.sk/sites/estonacik.sk/files/final_dodatok_prevadzkovy_poriadok_e3_0.pdf

 

 • Prevádzka MŠ je od 10.augusta do 1.septembra zatvorená (všetky pracoviská)!
 • Nástup do MŠ na nový školský rok 2020/2021 bude 2.septembra 2020.

Aktuálne zmeny budeme zverejňovať  na našej web stránke.

 

Mgr. Lenka Hricková

riaditeľka školy