Letné prázdniny

M A T E R S K Á   Š K O L A  E S T Ó N S K A č.3 B R A T I S L A V A 

(s elokovanými pracoviskami na Estónskej 7 a Podzáhradnej 1)

 

O Z N A M

 

Riaditeľka materskej školy Vám touto cestou oznamuje,

že v čase letných prázdnin bude prevádzka materskej školy

a elokovaných pracovisk prerušená nasledovne:

 

Materská škola Estónska č.3     

od  1.7.  do  26.7. 2019  prevádzka prerušená

od  29.7.   do 23.8.2019  prevádzka otvorená

 

elokované pracovisko na Estónskej 7 

od  1.7.   do 26.7.2019  prevádzka otvorená

od  29.7.  do  30.8.2019  prevádzka prerušená

 

elokované pracovisko na Podzáhradnej 1 

od  1.7.  do  30.8.2019  prevádzka prerušená

 

Od 26.8.2019  do 30.8.2019  prevádzka prerušená v celom právnom subjekte.!!!

                                                                          

Nástup v novom šk. r. 2019/2020  do MŠ je 2.9.2019

Mgr. Lenka Hricková

riaditeľka MŠ

 V Bratislave : 14.2.2019