Kde sme

Materská škola Estónska č.3 s elokovanými pracoviskami na Estónskej 7 a Podzáhradnej 1 sa nachádza v Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice.

 

Materská škola Estónska č.3:

Naša škôlka sa nachádza v tichej lokalite s vlastným dvorom a vlastnou vnútornou záhradou. V blízkosti škôlky sa nachádha Malý Dunaj a Vrakúnsky lesopark, kde majú deti možnosť chodievať na vychádzky a spoznávať prírodu. V blízkosti materskej školy je Základná škola Bieloruska, s ktorou úzko spolupracujeme pri príprave a adaptácií predškolákov na základnú školu.

Materská škola Estónska č.3 je umiestnená v účelovej dvojpodlažnej budove. Zariadenie tvoria štyri triedy s príslušnými priestormi (spálňa, šatňa, umyvárka, WC, kuchynky). Dve a dve triedy sú umiestnené na 1. a 2. hor. podlaží. MŠ nemá spoločnú jedáleň, deti stolujú v triedach. Hospodárska časť je umiestnená na druhom podlaží (zborovňa, riaditeľňa, knižnica, kancelária ved. ŠJ, škrabka, byt).

MŠ má dve schodištia:

- predné, otvorené vedúce z hlavného vchodu, ktorý sa začína vestibulom a slúži pre rodičov a deti

- zadné: zadný vchod pre personál a zásobovanie ŠJ.

V strede objektu je átrium. Budova je umiestnená v školskej záhrade, ktorá je vybavená zeleňou, kríkovými a stromovými porastami, detskými atrakciami (preliezky, hojdačky, kolotoče, šmykľavky, pieskoviská, chodníky). Pred budovou MŠ sú kvetinové záhony. V areáli je záhradný domček na odkladanie hračiek, pomôcok, náradia a náčinia.

 

Elokované pracovisko na Estónskej 7:

Elokované triedy sú identické s priestormi MŠ – Estónska č.3

Elokované pracovisko sa nachádza 3 minúty chôdze od MŠ Estónska 3.

 

Elokované pracovisko na Podzáhradnej 1:

Budova elokovaného pracoviska sa nachádza v blízkosti hypermarketu Billa a Lidl.

Elokované triedy sú umiestnené v účelovej dvojpodlažnej budove. Prízemie tvoria štyri triedy s príslušnými priestormi, telocvičňa, spoločenská miestnosť a jedáleň pre deti a dospelých. Na prízemí sa nachádza zborovňa, miestnosť pre rodičov, šatňa pre zamestnancov, kabinety, kuchyňa s príslušnými priestormi a práčovňa. Na poschodí sú umiestnené 2 triedy s príslušnými priestormi a terasou, šatňa pre zamestnancov a sklady. Súčasťou materskej školy je školská záhrada s pieskoviskami a pohybovými atrakciami. Východ do záhrady je riešený z prízemných tried aj terasami.