Informácie k projektu Vráťme vtáky na sídliská

Informácia k zberu búdok a k súťaži o najkrajšiu vtáčiu búdku.

Karanténne opatrenia nám nedovoľujú realizovať projekt tak, ako bol plánovaný L. Opäť musíme pristúpiť k malým zmenám.

Informácia k Zberu vtáčích búdok: 

Prosíme rodičov detí z MŠ a záujemcov zo sídliska, aby priniesli svoje krásne vyzdobene búdky do MŠ Estónska 3 (zadný vchod) v termíne 1. až 4. februára (pondelok až štvrtok), v čase od 9:00 do 11:00.

Prosíme, aby búdky:

  • boli 100% pripravené na zavesenie (uľahčí nám to prácu pri vešaní),
  • obsahovali údaje - menom dieťaťa a ktorú MŠ navštevuje (napísať na lístok a vložiť do búdky),
  • ak sa jedna o búdku obyvateľa zo sídliska, prosím uviesť meno a tel.kontakt (napísať na lístok a vložiť do búdky). Po súťaži Vám bude búdka vrátená.

 

Informácia k súťaži o najkrajšiu vtáčiu búdku: 

Komisiu budú tvoriť pani učiteľky z jednotlivých pracovísk MŠ.

  • Zuzka Žvachová – MŠ Estónska 3
  • Ivetka Janušková – MŠ Estónska 7
  • Mgr. Janka Belišová – MŠ Podzáhradná 1
  • Pavol Kubiš  - za občanov sídliska

Cena: štartovací balík začínajúceho ornitológa J

Termín vyhodnotenia:  5. február 2021 (zverejníme tu meno víťaza a fotografiu búdky).

 

Informácia k vešaniu vtáčích búdok: 

Vaše krásne búdky už nebudeme vešať v areáloch MŠ, ale priamo na sídlisku v Podunajských Biskupiciach:

  • Búdky od detí z MŠ Podzáhradna 1 sa budú vešať v „kruhu Lotyšská“ a v okolí MŠ Podzáhradná
  • Búdky od detí z MŠ Estónska 3 sa budú vešať v „kruhu Bieloruská“
  • Búdky od detí z MŠ Estónska 7 sa budú vešať v „kruhu Estónska“

Termíny vešania búdok postupne uverejníme na facebookovej stránke Vráťme vtáky na sídliská. Ak máte záujem a chuť pomôcť (s vešaním, s poskytnutím rebríka,...) môžete v danom termíne prísť.  Už teraz sa tešíme, že naše sídliská spestríme krásne zdobenými búdkami  a pripravíme pre vtáčiky možnosti na zahniezdenie,  aby vtáčiky mali možnosť vytvoriť čo najviac vtáčích rodín.

 

Všetko o projekte: https://www.facebook.com/groups/292299852214229