Fotografie

V auguste v areáli našej Materskej školy na Estónskej 3 pribudla multifunkčná plocha a včera sa nám v súčinnosti s rodičmi, za čo im veľmi ďakujeme,

podarilo aspoň časť okolia plochy zatrávniť trávnikovým kobercom.

Veľmi sa tešíme a všetkým ďakujeme.