Darujte 2% z dane

Milí rodičia a priatelia školy,

touto formou vyslovujeme poďakovanie za doterajšiu pomoc. Zároveň by sme sa chceli uchádzať o Vašu priazeň pri poskytnutí aj 2 % z Vašich daní na tieto účely. Žiadneho darcu to nestojí ani euro navyše, pretože ide o financie, ktoré štát dostane od každého pracujúceho občana. Občan však môže rozhodnúť o poukázaní 2 % z týchto daní pre vybraný právny subjekt. Preto Vás chceme poprosiť o Vašu podporu v podobe poskytnutia 2 % z Vašich daní za rok 2019 v prospech rodičovských združení jednotlivých pracovísk nášho právneho subjektu.

Rodičovské združenie sa v maximálnej miere podieľa na rozvoji našej materskej školy. Zo získaných prostriedkov zveľadíme materské školy, pretože vzdelávať sa v príjemnom a peknom prostredí je polovica úspechu.

Náš cieľ však nemožno dosiahnuť bez Vašej účasti, účasti rodičov a priaznivcov našej školy. Ako rodičovské združenia Vás prosíme o poskytnutie 2 % z Vašich daní v prospech našej materskej školy. Uisťujeme Vás, že budú účelne použité.

Tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní 2 %" z Vašich daní nájdete na stiahnutie nižšie ( pre každé pracovisko zvlášť) 

Tlačivo "Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti" Vám v práci vydá Vaše mzdové oddelenie. 

Vopred za Vaše detičky ĎAKUJEM :) 

Mgr. Lenka Hricková

riaditeľka školy

 

 

Tlačivo Estónska 3

Tlačivo Estónska 7

Tlačivo Podzáhradná 1