Covid 19 - MŠ Podzáhradna - Motýliky

Vážení  rodičia,

dňa 10. 12. 2020  nás informoval rodič z Motýlikovej  triedy (MŠ Podzáhradná 1) o svojom pozitívnom teste na Covid-19. Po komunikácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva vám dávame na vedomie, že nemusíme zatvárať túto triedu a vaše deti môžu navštevovať MŠ. Dieťa pozitívneho zákonného zástupcu je v domácej izolácii.

Dôrazne odporúčame nosiť rúška v interiéri MŠ.

 

Mgr. Lenka Hricková

riaditeľka školy

 

Odporúča sa, aby deti v interiéri a v exteriéri materskej školy  nosili rúška (manuál opatrení pre MŠ 23.10.2020).