ČERVENÉ SRDCE VĎAKY DO NAŠICH OKIEN

Milé deti, musíme si pomáhať!

A viete, kto teraz pomáha vašim rodičom chrániť vás a starať sa o vás?Lekári a lekárky, hasiči, páni policajti a panie policajtky, aj panie predavačky a kuriéri, ktorí vám nosia domov balíčky. Takýchto ľudí, ktorí nám pomáhajú, je naozaj mnoho. Za to im patrí veľké poďakovanie, nemyslíte?

Nakreslite, či vyrobte s rodičmi červené srdce, z papiera, látky, stužiek, čo len doma nájdete, a umiestnite ho vo svojom okne ako poďakovanie pre všetkých, ktorí sa o vás, ale aj o vašich rodičov a kamarátov tak obetavo starajú.

Rodičia, zapojte sa s nami do tejto výzvy! Ukážme hrdinom dnešných dní, že sme s nimi a vážime si ich profesionalitu, statočnosť a prácu, ktorú pre nás robia!"

 

Zoltan Pék - starosta Podunajských Biskupíc