Centrálny register zmlúv

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. do 17.10.2013 nájdete tu >