Angličtina na doma

Angličtina na doma 

Poprosím rodičov detí, ktoré navštevujú anglický krúžok na MŠ Estónska 3 a Estónska 7, aby kontaktovali lektorku Anglického jazyka Mgr. Janku Blahovú na jankablaho@hotmail.com. 

 

Lektorka Vám bude zasielať materiál na podporu výučby Anglického jazyka na nasledujúce korona-prázdniny.  

 

S pozdravom 

Mgr. Lenka Hricková 

riaditeľka školy