Aktualizovaný Dodatok k Prevádzkovému poriadku MŠ v čase COVID-19

Vážení rodičia,

vážime si váš prejavený záujem o nástup vášho dieťaťa do materskej školy, avšak nebolo v našich prevádzkových a personálnych možnostiach uspokojiť všetkých záujemcov, čo je nám veľmi ľúto.

Obnovená prevádzka materskej školy od 1.6.2020 je v čase od 7:30 do 16:30hod.

Príchod do MŠ:        7:30 –  8:30 hod

Odchod z MŠ:           12:15 – 12:30 hod (v čase obeda)

                                 15:15 – 16:30 hod

Odhlasovanie zo stravy v prípade náhleho ochorenia alebo nenastúpenia vášho dieťaťa v konkrétny deň, oznámte telefonicky túto skutočnosť do 7:30 hod na tč.

Estónska 3                 02/45 24 56 63

Estónska 7                 02/45 24 53 24

Podzáhradná 1          02/45 24 47 56

 

Tí, ktorých dieťa bude navštevovať materskú školu od 1.6.2020 prosíme uhradiť poplatok za pobyt dieťaťa v materskej škole za mesiac jún 2020 štandardne do 10. dňa v mesiaci. Netýka sa detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (predškoláci). 

Poplatok za stravu a réžiu prosíme uhradiť do 10.dňa v mesiaci. Šeky za stravu a réžiu nájdete v skrinkách detí v priebehu 1.týždňa. Tí, čo platia prevodom na účet, prinesú výpis z internet bankingu o zaplatení a odovzdajú ho učiteľke na triede. Predškoláci budú mať k júnovému šeku pripočítané aj nedoplatky za február a marec.

 

Prosím vás, prečítajte si pozorne Dodatok k školskému poriadku, ktorý nájdete hneď vpravo hore v tomto ozname.