Adaptácia dieťaťa v MŠ

Vstup dieťaťa do MŠ je jeho prvým krokom do spoločnosti. Ten prináša so sebou množstvo zmien, s ktorými sa dieťa musí vyrovnať. Problémy však nemá len dieťa, ale i rodičia a v neposlednej miere aj učiteľky v materskej škole, napriek tomu, že disponujú profesionálnymi skúsenosťami.

Priebeh adaptačného procesu je u každého dieťaťa individuálny, preto nevieme vopred určiť jeho dĺžku, ani intenzitu. Vieme len odhadnúť čo dieťa momentálne prežíva a to na základe jeho správania sa v prvých dňoch v materskej škole.

Adaptačný proces v priemere trvá 2-3 týždne a jeho priebeh môžeme klasifikovať nasledovným spôsobom:

1.týždeň - Orientačný

dieťa v MŠ – stavia sa do úlohy pozorovateľa, vníma množstvo nových podnetov, ešte sa nepokúša o prvotný kontakt s rovesníkmi, je uzavreté, zdržanlivé, niekedy plače a nekomunikuje vôbec alebo len veľmi málo
dieťa v domácom prostredí – prežíva približne to čo dospelí po namáhavom dni, je neisté, unavené, túži po odpočinku, obmedzuje mnohé zo svojich rutinných činností, potrebuje čas na spracovanie nových podnetov
úloha rodiča – nelúči sa dlho s dieťaťom, ak má možnosť, nechá dieťa v MŠ iba na dopoludnie, po príchode domov nechá dieťa dostatočne odpočinúť, nezaťažuje dieťa aktivitami väčšieho charakteru, neprerušuje pobyt dieťaťa v MŠ
úloha učiteľky – rešpektuje osobnosť dieťaťa, pomocou hier sa snaží o prvotný kontakt s ním, sprostredkuje mu najdôležitejšie pravidlá správania sa v MŠ, oboznámi ho s priestormi, spolupracuje s rodičmi, dovolí ponechať dieťaťu obľúbenú hračku alebo vec

2.týždeň - Obdobie presadenia sa

dieťa v MŠ – podniká prvé kontakty s rovesníkmi, pokúša sa presadiť, začína komunikovať, rýchlo sa unaví, snaží sa upútať pozornosť
dieťa v domácom prostredí – pôsobí nevyrovnane, je náladové, plačlivé, pokúša sa upútať pozornosť rôznymi spôsobmi, je odmietavé a unavené
úloha rodiča – neprerušuje pobyt v MŠ, nelúči sa s dieťaťom dlho, nezaťažuje dieťa väčšími aktivitami, podporuje priateľstvá z MŠ, rešpektuje osobnosť dieťaťa
úloha učiteľky – upevňuje priateľstvá detí, oboznamuje dieťa s ostatnými zamestnancami, a ďalšími priestormi MŠ, pomáha pri riešení konfliktov, je dôsledná

3.týždeň - Ukľudnenie, vyrovnanie

dieťa v MŠ – správanie dieťaťa s blíži k norme, je vyrovnanejšie a istejšie, podriaďuje sa pravidlám, prejavuje rovesníkom svoju náklonnosť, zaujíma sa o aktivity iných detí, napodobňuje ich
dieťa v domácom prostredí - dieťa je fyzicky vyčerpané, rýchlo sa unaví, večer zaspáva skôr, neprejavuje emócie
úloha rodiča – neprerušuje pobyt v MŠ ani na jeden deň, podporuje nové priateľstvá, predlžuje pobyt dieťaťa aj na popoludnie, rešpektuje psychosomatickú záťaž dieťaťa
úloha učiteľky – upevňuje pravidlá správania sa v MŠ, zapája dieťa vo väčšej miere do všetkých činností , rešpektuje individualitu dieťaťa