2% z dane

Tí, ktorí ešte nedarovali 2% z dane a chcú našej škôlke pomôcť, stále tak môžete spraviť.

Termín na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s potvrdením o zaplatení dane)

možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení pandémie.

Pomôžte Vašej škôlke.

Tlačivo nájdete v sekcii tlačivá na stiahnutie.