2 percentá pre našu MŠ

Milí rodičia a priatelia školy,

touto formou vyslovujeme poďakovanie za doterajšiu pomoc. Zároveň by sme sa chceli uchádzať o Vašu priazeň pri poskytnutí 2 % z Vašich daní aj tento rok. 

 

Chceme Vás poprosiť o Vašu podporu v podobe poskytnutia 2 % z Vašich daní za rok 2020 v prospech rodičovských združení jednotlivých pracovísk nášho právneho subjektu.

 

Rodičovské združenia sa v maximálnej miere podieľajú na rozvoji našej materskej školy. Zo získaných prostriedkov zveľaďujeme materské školy, pretože vzdelávať sa v príjemnom a peknom prostredí je polovica úspechu. Náš cieľ však nemožno dosiahnuť bez Vašej účasti, účasti rodičov a priaznivcov našej školy. Ako rodičovské združenia Vás prosíme o poskytnutie 2 % z Vašich daní v prospech našej materskej školy. Uisťujeme Vás, že budú použité účelne.

Tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní 2 %" z Vašich daní nájdete na stiahnutie nižšie ( pre každé pracovisko zvlášť) 

 

Estónska 3

Estónska 7

Podzáhradná 1

 

Tlačivo "Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti" Vám v práci vydá Vaše mzdové oddelenie. 

Vopred za Vaše detičky ĎAKUJEM :) 

Mgr. Lenka Hricková

riaditeľka školy